امروز جمعه, 09 اسفند 1398 - Fri 02 28 2020
تازه ترین خبرها

مدیران ناکارآمد بنای محرومیت می‌سازند

مدیران ناکارآمد بنای محرومیت می‌کارند
 
مدیران نالایق و ناکارآمد، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥِ ﻫﻨﻮﺯ به دنیا ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ دچار محرومیت ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ناپخته‌ی ﺧﻮﯾﺶ کرده‌اند.
 

مدیران ناکارآمد بنای محرومیت می‌کارند

علیرضا عبدی؛ قلم! بنویس تو را سوگند می‌دهم به عهدی که با دستانم سته‌ای.
 
فرماندار عزیز:(سلامی به  عظمت تاریخ ملت ایران) می‌دانم چند صباحی است سکان‌دار دهلران شده‌اید، اما ﻗﻠﻢِ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﺳﺨﺖ ﺯﺧﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺷﯿﺎﺭ ﻗﻠﻢ ﻣﻦ، سوز اشک محرومیت ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
 
ﮐﺎﺵ شمارا ﺩﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ باشد ﻭ ﺗﭙﺸﯽ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺗﭙﺶ، شمارا ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺏِ حجره‌های ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ  و قدیمی، فرمانداران و بخشداران سنوات گذشته‌ی دهلران ﺑﺪﺭ می‌برد.
 
ﮐﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ به‌قدر ﻟﻤﺲِ دلبری‌های انسانی‌اش ﭼﺸﯿﺪﻩ ﺑاشید ﻭ ﯾﺎ یک‌بار ﺩﺭ ﻋﻤﺮﺗﺎﻥ به‌قدر ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و یا یک‌شب ﺑﻪ آشیانه‌ی محقر روستائیان میهمان می‌شدید.
 
ﮐﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ درجایی ﻣﺜﻞ اکثر روستاهای دهلران ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ می‌دیدید ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑه ﺨﺎﮎ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺩﯼِ محرومیت، ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺩِ و مدیریت و ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺑﺎﻥ شهرستان ﺧﻮﺩ، ﭼﮕﻮﻧﻪ حلقه‌های توسعه ﺭﺍ دریده‌اند ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ برآمده‌اند ﻭ ﺑﺮ ﺳرِ ﭘﺎ ایستاده‌اند ﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﻦِ ﺣﺴﺮﺕِ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﻦِ ﻣﺎ  ﻭ ﺷﻤﺎ ﺟﺎ گرفته‌اند ﻭ ﺑﺎﻭﺭ می‌کردید: ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ روستاها، ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ پوسته‌ی محرومیت ﺧﻮﺩ ﺷﮑﺎﻑ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ، گمانشان، علاوه ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻻﻥ، ﮐﻪ بر نبوغ و ﺷﻌﻮﺭ و نوع‌دوستی مدیران خود ﭼﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
 
ﮐﺎﺵ ﺑﺎ ﺭﮒ ﻭ ﭘِﯽ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ بفرمائید: روستائیان ﺑﺎ صبر و ﺧﺮﺩ، ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ “باهم ﺑﻮﺩﻥ” ﺍﺯ ﮐﻒ نداده‌اند ﺩﺭ ﺍﯾﻦ سال‌ها ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ. برخلاف مدیران ﮐﻪ ﺍﺯ سرِ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ شانه خالی کردن از زیر بار تعهد کاری کم نگذاشته‌اند ﺩﺭ ﺍﯾﻦ سال‌ها. ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ بقبولانی: روستاهای محروم ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، دهلران مستحق‌ترین ﻣﺮﺩﻡِ استان بوده‌اند ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻟﯿﺪﻥ، ” ﮐﺎﺵ نوه‌ی ﺧﺮﺩﺳﺎلی داشتید واو ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺍﻧﻮ می‌نشاندید ﻭ ﺩﻡ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺠﻮﺍ می‌کردید: روستاییان ﺩﺭﺳﺖ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮ فقر و محرومیت، ﻭ بی‌اعتنا ﺑﻪ فقر، درخشیده‌اند، ﻭ ﺑﺎ ﺟﻮﻻﻥ اراده‌ی ﺷﮕﻔﺖ ﺧﻮﯾﺶ، ﻫﻤﺎﻥ فقر ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦِ ﺧﻮﺩ واداشته‌اند.
 
ﺍﻣﺎ ﻓﻮﺭﺍﻥِ محرومیت ﻭ کم‌کاری ﻭ فقدان مدیریت ﻭ بی‌تدبیری مدیران ﻣﺼﺪﺭ ﻧﺸﯿﻦ  گذشته ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ لایه‌های ﭼﻨﺪ به ﭽﻨﺪ محرومیت ﻏﻠﺘﺎﻧﺪﻩ.
 
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡِ روستایی ﺭﺍ ﻫﯿﭻ آرام‌بخشی ﺟﺰ تغییر مدیران ناکارآمد با کارنامه مشخص گذشته، از بند محرومیت ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ نمی‌بخشد. ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺷﻤﺎ نیک‌تر ﺍﺯ همه‌ی ﻣﺎ می‌دانید ﻭ ﺍﺯ جزءبه‌جزءش خبردارید. چراکه این‌همه محرومیت، ﺍﮔﺮ ﺑﺎ پدیده‌های ﻭﺍﻗﻌﯽ هم‌سنگر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ پیکره‌ی ﺭﻭﺍﻧﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ می‌جود.
 
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ محروم، ﻧﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ واقعیت‌ها، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ آرمان‌های ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﻪ می‌زنند. مدیران ناکارآمد، ﺍﺯ همه‌ی فوت‌وفن عمران‌آبادانی، ﺗﻨﻬﺎ محرومیت ﺭﺍ آراسته‌اند و بی‌اعتمادی به مدیران کارآمد ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﺭﻭﺭﻗﯽ ﺍﺯ وهم– آن‌هم ﺩﺭ لایه‌های ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ جامعه‌ی روستایی را پیچانده‌اند.
 
ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ می‌گوید: شمای– فرماندار – ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ محرومیت ﻣﺮﺩﻡ روستایی، ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻮﻥ خیلی‌های گذشته دست ازسر مدیران نالایق نخواهید برداشت.
 
ﻣﻦ روستایی را می‌شناسم که حتی برای غسل یک میت در آن روستا به  خاطر نبود آب در آن مقطع در هوای بسیار گرم تیرماه و نبود امکانات سردکننده برای نگهداری آن جسد چه مصیبت‌ها که بران خانواده افزون نشد.
 
روستایانی را می‌شناسم که حفاری‌های خط لوله گاز که از اکثر روستاهای غرب دهلران در حال گذراست با تخریب اکثر قطعه زمین‌های کشاورزی با توجه به نزدیک شدن موسم کاشت و مشکلاتی که بعضاً از بعد مالکیت دارند هنوز هیچ  فرد یا نهادی پیگیر مطالبات حقه‌ی آنان نیست، اگرچه همان تکه زمین‌ها منبع امرارمعاش یک سال خرده زارعین روستایی است.
 
آقای فرماندار: عنایت داشته باشید یکی از فرمانداران شهرهای خوزستان به دلیل خرید بطری‌های آب‌معدنی، با توجه به تولید آب‌معدنی در آن شهرستان و تهیه کردن آن بطری‌ها از خارج شهرستان به نشانه‌ی اعتراض همان جلسه مهم را ترک کرد.
 
چرا شرکت‌هایی که در دهلران پروژه‌ای را دنبال می‌کنند از بکار گیری افراد بومی امتناع می‌ورزند تا شاهد کشف محموله‌های مشروبات الکلی و مواد مخدر صنعتی در شهر کوچکی چون دهلران نباشیم؟
 
آری همه‌چیز بستگی دارد به احوال درونی، اگر خوب باشد انسان‌ها همه دوست‌داشتنی‌اند، حتی چراغ‌قرمز هم برایت مکثی دوست‌داشتنی است که لحظه‌ای فکر کنی امروزت با دیروزت چه فرقی داشته است.
 
برای عزیزانت همیشه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهره‌ها تشعشع پیدا می‌کند. ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺏِ حجره‌های ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ مدیران گذشته فاصله ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ وضعیت روستائیان ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﯾﺪ، ﻣﻦ شمارا ﺍﺯ هزارتوی این‌همه ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ دعوت می‌کنم تا ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ روستایی ﻓﺮﺍﻫﻢ شود وهم درایت مسئولان گذشته. به شرطی ﮐﻪ نیم ﺴﺎﻋﺖ – فقط ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ – در سایه‌ی محرومیت نشستن جوانان روستایی ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﯾﺪ.
 
ﮐﺎﺭﯼ کنید که ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  روستا و روستایی ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﮐﺎﺭﯼ کنید ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ وزندگی ﮐﻨﻨﺪ.
 
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ این‌که ضحاک صفتان، ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺎ ستانده‌اند ﻭ ﻣﻐﺰ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻭ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ بی‌هویتی فرسوده‌اند؟
 
جوری سکان‌دار شهرمان باشید ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﻮﻟﯿﺪ و محرومیت‌زدایی ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ روستایی  ﺑﺪﻭﺩ ﻭ ﭼﺮﺥ ﮐشاورزی و دامداری آنان ﺑﭽﺮﺧﺪ. روستاییان رنجیده ﻭ ﺭﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﮐﻮﭼﯿﺪﻩ، ﺑﺎ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺍﺯ هرکجا ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ روستا بازآیند.
 
در یک آمار غیررسمی چیزی حدود شش هزار از مردم دهلران و روستاهای آن به یک شهر خوزستان کوچ کرده‌اند با بازگشت مجدد آنان ، در این صورت ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ می‌کنید ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ، شمارا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ؟
 
آری! مدیران نالایق و ناکارآمد گذشته ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥِ ﻫﻨﻮﺯ به دنیا ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ دچار محرومیت ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ناپخته‌ی ﺧﻮﯾﺶ کرده‌اند.
نمی‌دانم ﭼﻪ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ  ﺷﻤﺎ ﺩﻋﺎ می‌کنم. ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ سکان‌داری دهلران، دست‌به‌کارهای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ بزنید ﻭ ذره‌ای ﺍﺯ لطمه‌های پشت‌درپشت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 
بعضی‌ها درگذشته‌ی نه‌چندان دور دهلران بی‌آنکه ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ فرماندار، معاون و رئیس ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند، توسط جریان‌هایی خاص بر دهلران تحمیل کردند.
 
ﺩﺭ یک‌قلم اگر ضایعه‌ی مدیریت آنان را برشمارم: تصویری مبهم از ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ عجیب‌الخلقه توسعه‌ی دهلران است. 
 
اما شما ﺩﺭ اوج سال‌های ﭘﺨﺘﮕﯽِ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﯾﺨﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺠﺎﺯ احقاق حق دهلران کمر همت  ﺑﺴﺘﯿﺪ.
 
ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ. ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎﻡ شمارا تلخ کنم. ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ نیم‌نگاهی ﺑﻪ ﺳﻮﺯ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ فروشوید.
 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زمینه‌ی عمران و شکوفایی دهلران بعد از ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﯼ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
 
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﻪ بمانند  آدم‌هایی ﻣﺜﻞ ...؟ ﮐﻪ همه‌ی این‌ها ﺑﺎ دهلران ﻭ ﻓﺮﺩﺍﯼ دهلران بیگانه‌اند ﻭ ﺟﺰ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دهلران ﺁﻭﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.
 
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن‌سوی ﺍﯾﻦ استان ﮐﻮﭺ ﮐﻨﯿﺪ، دهلران فردا را از ﺩﻝ همین فرمانداری امروز ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
 
ﻓﺮﻣﻮﻝِ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ نیک ﺑﻠﺪﯾﺪ. ﺑﻪ یک‌سخن ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻥ می‌گیرد.
 
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ شهر دهلران ﻭ خیابان‌هایش ﻭ روستاهایش، تابلوهای رنگ و رو رفته، طرح‌های کلنگ زده‌شده‌اش، ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ؟
 
ﺍﯾﻦ بود کارنامه وکلای دهلران در مجلس و ﺍﻓﻖ آن‌ها ﺑﺮﺍﯼ آینده‌ی دهلراﻥ، و پیگیری مطالبات مردم؟
 
فرماندار محترم: ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ پاکوبی آلایش چهره‌ی روستائیان ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﯾﺪ، ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻟﺨﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮِ جوجه‌های ناآرام، ﯾﮏ ﺍﺻﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ. ﻭ ﺁﻥ این‌که: ﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ آشیانه‌ها سال‌هاست ﺍﺳﺖ ﮐﻪ همین‌جوری‌اند. ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﯾﺸﺎﻥ، ﺩﺭ چرخه‌ی ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﻦ سپرده‌اند. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ چرخه‌ی درستی‌های ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻝ ﺑﺴﭙﺮﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﯼ ﻭﻗﺖ. ﺑﻪ ﺳﻮﺯ ﺳﺨﻦِ ﺍﯾﻦ روستایی حقیر ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻨﺪﯾﺪ. فرماندار بعد ﺍﺯ ﺷﻤﺎ هرکس که می‌خواهد ﺑﺎﺷﺪ، چرخ‌های خارج‌شده‌ی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﻞ ﺧﻮﺩ بازخواهد ﮔﺸﺖ. مدیران اجرائی گذشته‌ی دهلران انگار دست‌وپایشان ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷتند. قدر اختیارات  ﻓﻌﻠﯽ خود را بدانید و با فرصت‌های نیک‌تر ﻭ انسانی‌تر بدرخشید.. 
 
ﺍﯾﻦ شیون شبانه یک روستایی چون من است ﮐﻪ بی‌تاب ﺟﻮﻻﻥ این‌چنینی حضرت‌عالی است.
 
سرمایه‌ی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺷﺎﯾﺪ بزرگ‌ترین سرمایه‌ای ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺍﻥ معترفیم ﺩﺭ ﺍﯾﻦ سال‌های ﺍﺳﻼﻣﯽ. ﺁﺩﻡ بی‌ادب، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ نمی‌گویند ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺰﺍ می‌گوید ﻭ ﻓﺤﺶ می‌دهد ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ نمی‌داند، ﺑلکه بی‌ادب ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺻول ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ می‌کنم.
 
ﺣﻘﻮﻕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ نمی‌دارد. ﺩﺭﻭﻍ می‌گوید. ﻓﺮﯾﺐ می‌دهد. ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩ می‌پسندد ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﯾﻎ می‌دارد. با خانه‌تکانی کلی و بکار گماردن مدیران لایق دهلران ﺭﺍ درشیب ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ.
 
با تزریق نقد و توسعه و عمران، ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥِ ﺟﺎﻣﻌﻪ جوان دهلران خواهید ﺪواند، و جوان دهلرانی ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ شهر و روستایشان بازخواهند ﮔﺸﺖ.
 
با درایت و مدیریت صحیح بودجه‌ها اعتبارات و پاسخگو بودن تمام مدیران در مقابل بودجه و هزینه چهره‌ی چندش‌آور محرومیت ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺠﺎﯾﺶ ﺧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﯼ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻭ ﯾﮑﺪﻟﯽ ﺑﻪ رگ‌های ﺟﺎﻣﻌﻪ  دهلران ﺭﺍﻩ خواهد یافت.
 
اما من در لهیب آتشی که مرامی سوزاند بر سر همه‌ی نمایندگانی که چربی شیرینی جلوس بررسی نمایندگی دهلران را به غارت نشستند فریادخواهم زد ای!همه شمایانی که با تن سپردن به غوغای سیاست بر سر مطالبات مردم شهرم پای گذاشتید سیر از شیر این شتر بنوشید که فردا بسیار زود خواهید فهمید که معنای پیگیری مطالبات مردم دهلران چه بوده است؟؟؟
 
30741
انتهای پیام/
 

بستن


1392 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نسیم دهلران می باشد. 
 
 
استفاده از اخبار فقط با ذکر منبع "نسیم دهلران" مجاز است.
 
مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي دريافت مجوز قالب بر روي لينک ، ( درخواست مجوز ) کليک کنيد