امروز دوشنبه, 29 مهر 1398 - Mon 10 21 2019
تازه ترین خبرها

"ماه عسل " کاندیداها در انتخابات مجلس شورای اسلامی

 
بیشتر کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از گذشته دور تاکنون در استان نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را با دوره نامزدی زندگی مشترک اشتباه گرفته اند...
 
 
 
 

نسیم دهلران/ محمود کرمشاهی، اکنون که در برهه تاریخی دیگر و زمان سرنوشت ساز انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور و در سطح استان قرار داریم، این سؤال پیش می آید که فلسفه مشارکت مردم در انتخابات و نتیجه ی هزینه های مالی و فرصت های جمعی و معنوی در این فرآیند چیست؟ آیا صرف حضور عددی مردم در روزی مشخص و انتخاب افرادی (نماینده) می تواند سرانجام مقصود باشد. به عبارت دیگر می توان به همین نمایش اراده مردم بسنده کرد؟ اگر چه تحلیل دیرینه شناسی و جامعه شناختی ابعاد گوناگون این مسئله در این مقال نمی گنجد، اما ناگفته پیداست که تکرار موزون(چهار ساله)انتخابات متعدد از جمله مجلس شورای اسلامی می بایست مقدمه ای شود برای تجدید خواسته های مردم و مکملی برای تحقق مطالبات برآورده نشده آنان باشند.
 
بدین جهت فرآیند انتخاب کنندگان(مردم)و انتخاب شوندگان (کاندیدا)نیازمند رهیافت منطقی،آگاهانه و عادلانه ای می باشد که شایسته است مردم انتخاب گر و نامزدهای محترم رعایت نمایند.
 
در ابتدا روی سخن با مردم عزیز و شریف استان می باشد.واضع و مبرهن است که فرهنگ پویا مسلماً به متولیان و مسئولین(نمایندگان)خلاق و مردم خواه(عام گرا)نیازمند است.اگر چه نظامی که بر مشارکت مردم تکیه دارد باید خودخواسته(عامدانه)مکانیزم های مشارکت جمعی و بسترهای جمهوریت را فراهم نماید و هر چند شرط لازم دوام و بقای نظامهای مردم سالار، نمایش و « حضور اکثریت مردم » است، اما بی نیاز ساختن این جریان از شرط اصلی و کافی تحت عنوان «هدف انتخاب»عین ساده انگاری و جایگزین نمودن«وسیله»به جای «هدف»می باشد. لذا شرط  ضروری این امر، انتخاب افراد کاردان و شایسته در مناصب تصمیم گیری و تصمیم سازی مجلس و سایر نهادهای اجرایی است.
 
هرچند تحقق این امور محتاج راهکارها و شرایطی است که به لحاظ آرمانی و عملی وقت گیر، هزینه بر و طاقت فرسا است، اما بر اساس ایدئولوژی و استراتژی انقلاب اسلامی رجعت و بازگشت به خویشتن تاریخی، دینی و ملی امری اجتناب ناپذیر وگرنه منتج به هزینه های مادی و معنوی متعدد گریز ناپذیر می گردد.
 
با این وصف برای تداعی و تحقق دوران شکوفایی تمدن زرین دینی و ملی در سطوح کلان(کشور)و میانه (منطقه)همه افراد در سرنوشت جامعه خویش مبتنی بر سخن حضرت علی(ع) «کلکم راع و کلکم مسئول....»دخیل هستیم. چرا که توسعه و برخورداری مسیری هموار نیست که به راحتی به آن رسید بلکه مقصد و بیشتر شرایطی است که باید رأس ها(دولتیان)و قائده(مردم)تلاش نمایند در مسیر ابتلاء و گرداب های فلاکت جمعی و سیر قهقرا اجتماعی نیفتاده تا کشتی جمهوریت(مردم سالاری)و اسلامیت(خدامحوری)را به کرانه و ساحل سلامت و سعادت برسانیم.
 
بدین جهت شایسته و ضروری است مردم آگاه و فهیم این مرز و بوم با درایت و دوراندیشی به دور از هر گونه پیش داوری(عدم شناخت)و خاص گرایی(قوم مداری)در انتخاب افراد علاقه مند و توانمند به توسعه و آگاه به مبادی نظری و عملی آن اقدام نمایند. جامعه امروز ما بیش از گذشته علاوه بر حضور مردم(تعداد آرا)برای نمایش پیوند دولت و ملت و نادم نمودن  دشمنان خارجی نظام اسلامی، به نمایندگان خلاق، مردم خواه جهت سامان دادن و رفع مشکلات ساختاری و خرد جامعه نیاز روز افزون دارد. البته باید شعاع دید متولیان فراتر از نیازهای شخصی و دنیاگرایانه باشد. اینگونه افراد لازم است فارغ البال از قید و نیازهای آنی و زودگذر و نزدیک بینانه(خودمدار)بوده و متکی بر اندوخته های معنوی(متعهد)و علمی(تخصص)در خدمت جامعه خویش باشند.
 
نمایندگان واقعی مردم همچون الگوهای دینی(ائمه اطهار)در عین تشنگی در کنار آب گوارا(امکانات)جرعه ای افزون بر حق خویش ننوشتند! اینان باید بی نیاز باشند در عین نیازمندی. افرادی اینچنین باید راه های التیام دردهای پیدا و پنهان جامعه خویش را بشناسند و کارشناسانه مصدر شکل گیری و تشدید آنها را باز یابند و عامدانه به دور از هر گونه رفاه طلبی و خویشتن خواهی در صدد تقلیل و تعدیل معضلات و آلام مردم زمان خویش باشند.
 
پرواضع است اینگونه حرکت به لحاظ رفتار شناسی باید از سر شوق توأم با قدرت تحلیل و تشخیص مصائب افراد و اقشار جامعه بوده نه از سر غرور، حرص ولع و مطامع شخصی و گروهی باشد. البته مردم بهترین«میزان سنجش»افراد و «مصحح افکار»نگرش های مجریان هستند و به عبارتی تاریخ«براقترین کارنامه»عملکرد خواص هر عصر را در پوشه حافظه خود ثبت خواهد نمود.
 
حال امید آن داریم مردم شریف استان همان طوری که هوشیاری و ذکاوت خود را در مقاطع حساس انقلاب و دوره تثبیت نظام و حماسه دفاع مقدس به منصه ظهور رسانده اند، امروزه نیز برای تحقق راستین سازندگی و توسعه یافتگی و تدبیر عملی برای برون رفت از موقعیت پیرامونی در نظام بین المللی کشورمان و قدرت تمیز و تشخیص در شرایط پسا تحریم، حاذق ترین تیم درمانگر بر بالین جامعه نحیف و رنجور(در عین حال صبور)حاصل از سالها محرومیت و عقب ماندگی و زخمهای کهنه و مزمن هجوم اهریمنان ددمنش از گذشته تاکنون را معرفی نمایند.
 
روی دیگر سخن با کاندیداهای محترم و مکرم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد. به صراحت باید گفت که اکثریت مردم استان نه دارای شناسنامه حزبی(سیاسی) هستند و نه علاقه کنکاش و مطالعه از وضعیت حزبی و گروهی می نمایند ونه فرصتی برای این امر دارند. امروزه عامه مردم از مسئولین، سخنرانی خوب، تهذیب گفتار و بازی با کلمات در فرصت کاندیداتوری و معرفی خود نمی خواهند. مردم بنا بر فرموده رهبر معظم انقلاب«تشنه خدمت و صداقت»هستند. مردم معضلات و نیازهای اورژانسی(سریع)از جمله اشتغال، مسکن، بهداشت و...داشته و دارند و خیلی سریع و مشخص خواهان کسب نتایج از منتخبشان  هستند. مردم دیگر توان به تعویق انداختن آرزوهای تجمیع شده خود برای زمانهای نامحدود ندارند.
 
متأسفانه بیشتر کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از گذشته دور تاکنون در استان نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را با دوره نامزدی زندگی مشترک اشتباه گرفته اند، چرا که با عبارت های شیرین و اغواءکننده به قصد تخدیر و مسخ اذهان مردم کاخی از آرزوها(یوتوپیا)را تداعی می نمایند که بعد از گذشت«ماه عسل»برنده شدن و تکیه بر صندلی قرمز و سبز«فراموشی»دچار خسوف محرومیت زدایی وآلزایمر خدمت رسانی می شوند. مردم محروم نباید نماینده را فقط در تهران و راه روهای پیچ در پیچ دفترشان ملاقات نمایند. بلکه نماینده گان باید بدانند که کسوت وکالت فرصتی است به سختی به دست می آید اما بزودی چون ابر بهاری می گذرد.
 
به صراحت باید گفت اگر چه مسئولین و نمایندگان استان نمی توانند خود را از دسته بندهای سیاسی تبرئه نمایند، اما این دسته بندیها برای جامعه محروم ناشی از ظلمهای ستمشاهی و مظلوم از آتش کین و تجاوز بعثی، به جای«فرصت سازی»باعث«فرصت سوزی»می گردد و عده ای با فرصت طلبی و روز آمد کردن گفتار و رفتار خود در جهت مصالح شخصی و قومی خود بزرگترین ضربه را بر رشد و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی منطقه و تحول و توسعه واقعی و پایدار استان می زنند.
 
عدم رشد و توسعه اقتصادی (شاخص های کمی) موجب گردیده به لحاظ فرهنگی و سیاسی (شاخص های کیفی ) گرد و غبار زیانبار رقابت قومی و شناسنامه گرایی ( طایفه ای گرایی) ، برگ برنده کاندیدای مجلس باشد.نتیجه امر این است که نماینده مزبور،به واسطه عدم توانایی علمی و تجربی،منفعلانه مستمعی بیش در مجلس نباشد و در صورت حضور در صحن مجلس تنها فرصت قیام کردن یا زدن دکمه ایی برای تأیید و یا رد مصوبات مجلس پیدا نماید.
امروزه باید این سیکل معیوب و رسوب گرفته، پیرامونی یا در حاشیه بودن نمایندگان استان اصلاح شود و با انتخاب افراد متخصص و شایسته و به دور از هر گونه جهت گیریهای مرسوم سیاسی، فقط به نیت خدمت رسانی وحل مشکلات مزمن اقتصادی، شغلی، رفاهی و بهداشتی منطقه انجام گیرد. کسانی که بر مسئولیت و منصب نمایندگی مجلس تکیه می زنند با همکاری همدیگر زنجیره وار به توزیع قدرت از میان لایقان بومی در سطوح استان و کشور بپردازند و با دسته بندیهای مشروع منطقه ای فقط به نیت هدایت بودجه های کلان و ذخایر ارزی در جهت سرمایه گذاری عمرانی، زیر بنایی و توسعه بسترهای کشاورزی و زیر ساختهای بخش صنعت، استخراج منابع نفت و گاز در سطح استان و احیاءو توسعه راه های  درون و بیرون استان گام های اساسی و هدفمند بردارند.
 
در این زمینه به اشاره باید گفت رسانه های جمعی نیز باید به دور از هرگونه تکرار طوطی وار مفاهیم کلیشه ای و سیاست زدگی، و با تدوین برنامه های منسجم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با همراهی و همکاری نخبگان علمی و اجرایی در جهت معرفی استان و جذب سرمایه های ملی و خارجی گام های بلند و عملیاتی بردارند تا از قافله توسعه موزون و همه جانبه و جمعی عقب نیافتیم.
 
30741
انتهای پیام/

بستن


1392 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نسیم دهلران می باشد. 
 
 
استفاده از اخبار فقط با ذکر منبع "نسیم دهلران" مجاز است.
 
مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي دريافت مجوز قالب بر روي لينک ، ( درخواست مجوز ) کليک کنيد